Наукові вісті Далівського університету

Наукові вісті Далівського університету

Електронне наукове фахове видання

Журнал включено до списку електронних періодичних видань, що включені до переліку наукових фахових видань України

Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016р.

Рік заснування: 2010

Галузь науки: технічні

ISSN 2222-3428

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: Національній бібліотеці України  імені  В.В. Вернадського