Редакційна колегія

Translator

 

 

Translator

 

Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator
Translator

Головний редактор видання

Целіщев Олексій Борисович доктор технічних  наук, професор /  проректор з наукової роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-4154-7734

Scopus Author ID: 36683576600

e-mail: atp00@ukr.net

 Редакційна колегія

 Спеціальність 122

Білобородова Тетяна Олександрівна кандидат технічних  наук / доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID:  0000-0003-4154-7734

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57195589622

e-mail: beloborodova.t@gmail.com

Деркач Марина Володимирівна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-8977-2776

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57382704700

e-mail: derkach@snu.edu.ua

Рязанцев Олександр Іванович доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-3740-3132

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57194047967

e-mail: a_ryazantsev@snu.edu.ua

Спеціальність 131

Кириченко Ірина Олексіївна, доктор технічних  наук, професор / професор кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3971-4871

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57217097153

e-mail: i_kir@ukr.net

Роговий Андрій Сергійович, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», МОН України (м. Харків, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6057-4845

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 56167657000

e-mail: asrogovoy@ukr.net

Романченко Олексій Володимирович, кандидат технічних  наук, доцент / т.в.о. завідувача кафедрою  машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-4327-1105

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57217135670

e-mail: alexvromanchenko@snu.edu.ua

Спеціальність 132

Білошицький Микола Володимирович, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  будівництва, урбаністики та просторового планування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-9935-4161

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55487316700

e-mail: beloshicky@snu.edu.ua

Боровік Павло Володимирович, доктор технічних  наук, доцент / професор кафедри  машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-5353-2022

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55540651100

e-mail: borovik@snu.edu.ua

Сергієнко Оксана Вікторівна, кандидат технiчних наук, доцент/ доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6981-1811

Google Scholar: Profile

Researcher ID: T-5385-2019

Scopus Author ID: 57189903006

e-mail: sergienko.o.v@gmail.com

Спеціальність 133

Бойко Григорій Олексійович, кандидат технічних  наук, доцент /професор кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-5065-3200

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57441603800

e-mail: bojkogo@snu.edu.ua

Воронцов Борис Сергійович, доктор технічних  наук, професор / професор кафедри технології машинобудування, Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського”, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-1174-0971

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57219778103

e-mail: voronts@gmail.com

Носко Олексій Павлович доктор технічних наук/ професор Білостоцького технічного університету, механічний факультет (м. Білосток, Польща)

ORCID ID: 0000-0002-5259-1426

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57195487605

e-mail: o.nosko@pb.edu.pl

Спеціальність 141

Мелконова Інна Вікторівна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6173-1470

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57214990909

e-mail: melkonova@snu.edu.ua

Романченко Юлія Андріївна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6579-6474

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57190438710

e-mail: romanchenko_ja@snu.edu.ua

Руднєв Євген Сергійович доктор технічних  наук, доцент/завідувач кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-4236-8407

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57224909134

e-mail: rudnev_es@snu.edu.ua

Спеціальність 161

Глікіна Ірина Маратівна доктор технічних наук, професор/ професор кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2307-1245

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 7801458718

e-mail: glikina@snu.edu.ua

Кудрявцев Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент/ декан факультету інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2452-2220

Google Scholar: Profile

Researcher ID: 2994218

Scopus Author ID: 57194466570

e-mail: kudriavcev@snu.edu.ua

Спеціальність 273

Кравченко Катерина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент / науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин, Жилінський університет в Жилінє (м. Жиліна, Словаччина).

ORCID ID:  0000-0002-3775-6288

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57192100112

e-mail: kkatherina@ukr.net

Ковтанец Максим Володимирович, кандидат технічних  наук / доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55634731100

e-mail: kovtanetsm@gmail.com

Спеціальність 275

Медведєв Євген Павлович, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-8566-9624

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57203147880

e-mail: medvediev.ie@snu.edu.ua

Турпак Сергій Миколайович, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри  транспортних технологій, Національний Університет «Запорізька політехніка», МОН України (м. Запоріжжя, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3200-8448

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57192682217

e-mail: turpak@zntu.edu.ua

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри  логістичного управління та безпеки руху на транспорті, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-7782-4003

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57215222865

e-mail: nchernetska@snu.edu.ua

Спеціальність 073

Галгаш Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, професор / проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-2803-3088
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57205593675
e-mail: galgash@gmail.com

Івченко Євген Анатолійович, доктор економічних  наук, професор / декан факультету економіки і управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6665-2461

Google Scholar: Profile

Web of Science Researcher ID: H-1935-2018

e-mail: ivchenko@snu.edu.ua

Хандій Олена Олексіївна, доктор економічних  наук, професор / завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-7926-9007

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57200142321

e-mail: handij@snu.edu.ua