Редакційна колегія

Головний редактор видання

Целіщев Олексій Борисович доктор технічних  наук, професор /  проректор з наукової роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-4154-7734

Scopus Author ID: 36683576600

e-mail: atp00@ukr.net

 Редакційна колегія

 Спеціальність 122

Білобородова Тетяна Олександрівна кандидат технічних  наук / доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID:  0000-0003-4154-7734

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57195589622

e-mail: beloborodova.t@gmail.com

Рязанцев Олександр Іванович доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-3740-3132

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57194047967

e-mail: a_ryazantsev@snu.edu.ua

Спеціальність 131

Соколов Володимир Ілліч, доктор технічних наук, професор/ завідувач кафедри машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-0459-1824

Google Scholar: Profile

Researcher ID: 1677046

Scopus Author ID: 57191822948

e-mail: sokolov.snu.edu@gmail.com

Спеціальність 132

Сергієнко Оксана Вікторівна, кандидат технiчних наук, доцент/ доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6981-1811

Google Scholar: Profile

Researcher ID: T-5385-2019

Scopus Author ID: 57189903006

e-mail: sergienko.o.v@gmail.com

Спеціальність 133

Носко Олексій Павлович доктор технічних наук/ професор Білостоцького технічного університету, механічний факультет (м. Білосток, Польща)

ORCID ID: 0000-0002-5259-1426

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57195487605

e-mail: o.nosko@pb.edu.pl

Спеціальність 141

Руднєв Євген Сергійович кандидат технічних  наук, доцент/завідувач кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна) – 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

ORCID ID: 0000-0002-4236-8407

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57224909134

e-mail: rudnev_es@snu.edu.ua

Спеціальність 161

Глікіна Ірина Маратівна доктор технічних наук, доцент/ професор кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2307-1245

Google Scholar: Profile

Researcher ID: 2999926

Scopus Author ID: 7801458718

e-mail: irene555@i.ua

Кудрявцев Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент/ доцент кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2452-2220

Google Scholar: Profile

Researcher ID: 2994218

Scopus Author ID: 57194466570

e-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com

Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор/  завідувач кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-7283-8142

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 12143796300

e-mail: avsuvorin@ukr.net

Спеціальність 273

Кравченко Катерина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент / науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин, Жилінський університет в Жилінє (м. Жиліна, Словаччина).

ORCID ID:  0000-0002-3775-6288

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57192100112

e-mail: kkatherina@ukr.net

Ковтанец Максим Володимирович, кандидат технічних  наук / доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55634731100

e-mail: kovtanetsm@gmail.com

Ноженко Володимир Сергійович, кандидат технічних  наук / проректор з науково-педагогічної роботи та комунікацій, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Сєвєродонецьк, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958

Scopus Author ID: 55634676800

Спеціальність 073

Галгаш Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, професор / проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (Україна)

ORCID ID: 0000-0002-2803-3088
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57205593675
e-mail: galgash@gmail.com