Редакційна колегія

Головний редактор видання

Целіщев Олексій Борисович доктор технічних  наук, професор /  проректор з наукової роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-4154-7734

Scopus Author ID: 36683576600

e-mail: atp00@ukr.net

 Редакційна колегія

 Спеціальність 122

Білобородова Тетяна Олександрівна кандидат технічних  наук / доцент кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID:  0000-0003-4154-7734

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57195589622

e-mail: beloborodova.t@gmail.com

Деркач Марина Володимирівна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-8977-2776

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57382704700

e-mail: derkach@snu.edu.ua

Рязанцев Олександр Іванович доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-3740-3132

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57194047967

e-mail: a_ryazantsev@snu.edu.ua

Спеціальність 131

Кириченко Ірина Олексіївна, доктор технічних  наук, професор / професор кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3971-4871

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57217097153

e-mail: i_kir@ukr.net

Роговий Андрій Сергійович, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», МОН України (м. Харків, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6057-4845

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 56167657000

e-mail: asrogovoy@ukr.net

Романченко Олексій Володимирович, кандидат технічних  наук, доцент / т.в.о. завідувача кафедрою  машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-4327-1105

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57217135670

e-mail: alexvromanchenko@snu.edu.ua

Спеціальність 132

Білошицький Микола Володимирович, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  будівництва, урбаністики та просторового планування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-9935-4161

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55487316700

e-mail: beloshicky@snu.edu.ua

Боровік Павло Володимирович, доктор технічних  наук, доцент / професор кафедри  машинобудування та прикладної механіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-5353-2022

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55540651100

e-mail: borovik@snu.edu.ua

Сергієнко Оксана Вікторівна, кандидат технiчних наук, доцент/ доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6981-1811

Google Scholar: Profile

Researcher ID: T-5385-2019

Scopus Author ID: 57189903006

e-mail: sergienko.o.v@gmail.com

Спеціальність 133

Бойко Григорій Олексійович, кандидат технічних  наук, доцент /професор кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-5065-3200

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57441603800

e-mail: bojkogo@snu.edu.ua

Воронцов Борис Сергійович, доктор технічних  наук, професор / професор кафедри технології машинобудування, Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського”, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-1174-0971

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57219778103

e-mail: voronts@gmail.com

Носко Олексій Павлович доктор технічних наук/ професор Білостоцького технічного університету, механічний факультет (м. Білосток, Польща)

ORCID ID: 0000-0002-5259-1426

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57195487605

e-mail: o.nosko@pb.edu.pl

Спеціальність 141

Мелконова Інна Вікторівна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6173-1470

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57214990909

e-mail: melkonova@snu.edu.ua

Романченко Юлія Андріївна, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6579-6474

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57190438710

e-mail: romanchenko_ja@snu.edu.ua

Руднєв Євген Сергійович доктор технічних  наук, доцент/завідувач кафедри електричної інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-4236-8407

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57224909134

e-mail: rudnev_es@snu.edu.ua

Спеціальність 161

Глікіна Ірина Маратівна доктор технічних наук, професор/ професор кафедри хімічної інженерії та екології, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2307-1245

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 7801458718

e-mail: glikina@snu.edu.ua

Кудрявцев Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент/ декан факультету інженерії, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-2452-2220

Google Scholar: Profile

Researcher ID: 2994218

Scopus Author ID: 57194466570

e-mail: kudriavcev@snu.edu.ua

Спеціальність 273

Кравченко Катерина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент / науковий співробітник кафедри транспорту та підйомно-транспортних машин, Жилінський університет в Жилінє (м. Жиліна, Словаччина).

ORCID ID:  0000-0002-3775-6288

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57192100112

e-mail: kkatherina@ukr.net

Ковтанец Максим Володимирович, кандидат технічних  наук / доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3544-4958

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 55634731100

e-mail: kovtanetsm@gmail.com

Спеціальність 275

Медведєв Євген Павлович, кандидат технічних  наук, доцент / доцент кафедри  залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-8566-9624

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57203147880

e-mail: medvediev.ie@snu.edu.ua

Турпак Сергій Миколайович, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри  транспортних технологій, Національний Університет «Запорізька політехніка», МОН України (м. Запоріжжя, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-3200-8448

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57192682217

e-mail: turpak@zntu.edu.ua

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, доктор технічних  наук, професор / завідувач кафедри  логістичного управління та безпеки руху на транспорті, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-7782-4003

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID: 57215222865

e-mail: nchernetska@snu.edu.ua

Спеціальність 073

Галгаш Руслан Анатолійович, доктор економічних наук, професор / проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-2803-3088
Google Scholar: Profile
Scopus Author ID: 57205593675
e-mail: galgash@gmail.com

Івченко Євген Анатолійович, доктор економічних  наук, професор / декан факультету економіки і управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-6665-2461

Google Scholar: Profile

Web of Science Researcher ID: H-1935-2018

e-mail: ivchenko@snu.edu.ua

Хандій Олена Олексіївна, доктор економічних  наук, професор / завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, МОН України (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-7926-9007

Google Scholar: Profile

Scopus Author ID:  57200142321

e-mail: handij@snu.edu.ua